Rekrutacja

Szanowni Państwo

Z przykrością i smutkiem informuję, iż w roku szkolnym 2017/2018

Szkoły „Edukator” w Ozorkowie zostają z dniem 18.09.2017 r. zamknięte .

Powodem zamknięcia jest wysoce niekorzystna sytuacja ekonomiczna Szkół spowodowana bardzo niskim naborem oraz brakiem wsparcia ze strony Starostwa Zgierskiego.

Wobec tego niemożliwym staje się utrzymanie placówki i dalsze kontynuowanie nauki.

Najbliższe szkoły dla dorosłych znajdują się w Zgierzu i Łęczycy.

Dokumenty można odbierać w Sekretariacie Szkoły w godzinach jego pracy.

 Dyrektor Szkoły

/-/ mgr Mirosław Pinek


Rozpocznij naukę we wrześniu 2017, na pierwszym semestrze, bądź kontynuuj ją u nas bez opłat i czesnego!

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” jest szkołą 3-letnią dla absolwentów szkół podstawowych
i gimnazjów oraz 2-letnią dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

Przy zapisie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wymagane są następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
 • 2 zdjęcia
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj: podanie – LO

W przypadku, gdy aplikujący jest osobą niepełnoletnią należy wypełnić poniższe podania i wraz z kompletem dokumentów złożyć je w sekretariacie szkoły:

1. Podanie, które wypełnia rodzic bądź opiekun prawny osoby aplikującej: podanie-rodzic,opiekun nieletniego
2. Podanie, które wypełnia osoba aplikująca: podanie-nieletni

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator”

 • Opiekunka dziecięca NOWOŚĆ!!!!!!
 • Florysta NOWOŚĆ !!!!!!
 • Technik administracji,
 • Technik bhp,
 • Technik informatyk,
 • Technik usług kosmetycznych,
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia,
 • Technik rachunkowości,
 • Opiekun medyczny,
 • Opiekun w domu pomocy społecznej,
 • Opiekun osoby starszej,
 • Opiekunka środowiskowa,
 • Asystent osoby niepełnosprawnej,

Przy zapisie do Policealnej Szkoły Zawodowej wymagane są następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj: podanie – PSZ

Można również zarezerwować miejsce:

 • wysyłając e-mail:  ozorkow@ckedukator.pl
 • telefonicznie pod numerami: 42 279 63 36,  +48 606 246 740
 • osobiście w sekretariacie szkoły

 

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych i są całkowicie BEZPŁATNE!   

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.