Liceum dla Dorosłych

Szanowni Państwo

Z przykrością i smutkiem informuję, iż w roku szkolnym 2017/2018

Szkoły „Edukator” w Ozorkowie zostają z dniem 18.09.2017 r. zamknięte .

Powodem zamknięcia jest wysoce niekorzystna sytuacja ekonomiczna Szkół spowodowana bardzo niskim naborem oraz brakiem wsparcia ze strony Starostwa Zgierskiego.

Wobec tego niemożliwym staje się utrzymanie placówki i dalsze kontynuowanie nauki.

Najbliższe szkoły dla dorosłych znajdują się w Zgierzu i Łęczycy.

Dokumenty można odbierać w Sekretariacie Szkoły w godzinach jego pracy.

 Dyrektor Szkoły

/-/ mgr Mirosław Pinek


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które rozumieją jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wykształcenie średnie oraz matura. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.
Naukę w Liceum może kontynuować absolwent gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły podstawowej.
Zgodnie z aktualnymi przepisami naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych od drugiej klasy rozpoczynają absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. Zajęcia przeznaczone są na przygotowanie słuchacza do uzyskania wykształcenia „średniego”
i matury.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS
Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Języki obce nauczamy w specjalistycznych pracowniach na różnych poziomach zaawansowania.

Rekrutacja

Przy zapisie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wymagane są następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 2 zdjęcia
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj: podanie – LO

W przypadku, gdy aplikujący jest osobą niepełnoletnią należy wypełnić poniższe podania i wraz z kompletem dokumentów złożyć je w sekretariacie szkoły:

1. Podanie, które wypełnia rodzic bądź opiekun prawny osoby aplikującej: podanie-rodzic,opiekun nieletniego
2. Podanie, które wypełnia osoba aplikująca: podanie-nieletni

Można również zarezerwować miejsce:

  • wysyłając e-mail:  ozorkow@ckedukator.pl
  • telefonicznie pod numerami: 42 279 63 36,  +48 606 246 740
  • osobiście w sekretariacie szkoły

Formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły

Cykl kształcenia

W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, nauka trwa 3 lata tj. 6 semestrów dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 2 lata dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Plan zajęć jest tak ułożony by w minimalnym stopniu obciążać naszych słuchaczy i dostosować się do ich potrzeb.

Kadra

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele z wieloletnim stażem, co gwarantuje, że przygotowanie się do „nowej matury” nie sprawi nikomu problemu.

Opis kształcenia

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, może również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Wykaz przedmiotów                           

Przedmioty nauczania

             Przedmioty w zakresie podstawowym

1.

Język polski

2.

Język obcy nowożytny – angielski, niemiecki lub rosyjski

3.

Historia

4.

Wiedza o społeczeństwie

5.

Podstawy przedsiębiorczości

6.

Geografia

7.

Biologia

8.

Chemia

9.

Fizyka

10.

Matematyka

11.

Informatyka

           Przedmioty w zakresie rozszerzonym i uzupełniającym

 1.

I rozszerzenie – Biologia

2

II rozszerzenie – Geografia

 3.

I przedmiot uzupełniający – Historia i społeczeństwo