Aktualności

Szanowni Państwo

Z przykrością i smutkiem informuję, iż w roku szkolnym 2017/2018

Szkoły „Edukator” w Ozorkowie zostają z dniem 18.09.2017 r. zamknięte .

Powodem zamknięcia jest wysoce niekorzystna sytuacja ekonomiczna Szkół spowodowana bardzo niskim naborem oraz brakiem wsparcia ze strony Starostwa Zgierskiego.

Wobec tego niemożliwym staje się utrzymanie placówki i dalsze kontynuowanie nauki.

Najbliższe szkoły dla dorosłych znajdują się w Zgierzu i Łęczycy.

Dokumenty można odbierać w Sekretariacie Szkoły w godzinach jego pracy.

 Dyrektor Szkoły

/-/ mgr Mirosław Pinek

 


Bezpłatne Szkoły dla Dorosłych

UWAGA!

Rekrutacja już TRWA
na rok szkolny 2017/2018

Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Policealna

 

NOWE kierunki w Szkole Policealnej :

– Opiekunka dziecięca*
– Florysta*

*w trakcie rejestracji

________________________________________

Dlaczego warto nas wybrać?

 • naszym priorytetem jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w miłej atmosferze
 • pragniemy zagwarantować atrakcyjne zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną i przyjazną kadrę nauczycielską
 • stosujemy nowoczesne metody nauczania i uczenia się
 • przychodząc do nas nauczymy Cię zawodu, pomożemy uzyskać wykształcenie „średnie”
 • zależy nam na nauczaniu adekwatnym do potrzeb dzisiejszych absolwentów

Co nas wyróżnia:

 • nie pobieramy opłat za wpisowe, czesne, wydanie zaświadczeń, świadectw, legitymacji, itp.
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS-u, KRUS-s, MOPS-u, itp.
 • prowadzimy ciągłą rekrutację bez egzaminów wstępnych
 • nauka rozpoczyna się w lutym i we wrześniu
 • zapewniamy wysoki poziom kształcenia i bogatą ofertę edukacyjną
 • posiadamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym
 • nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze dostosowanej do potrzeb i wymogów słuchaczy
 • organizujemy dodatkowe zajęcia przed egzaminem zawodowym oraz kursy przedmaturalne
 • brak ograniczeń wiekowych
 • zaliczenie semestru kończy się egzaminem, do którego może przystąpić osoba mająca minimum 50% obecności na każdym przedmiocie oraz uzyskała pozytywne oceny z prac kontrolnych

   office 365

  Szkoły EDUKATOR korzystają z pakietu Office 365 dla Edukacji

  (wyłącznie on-line)

  Wszystkich zainteresowanych słuchaczy, chcących skorzystać bezpłatnie z np. edytora tekstu, czy arkusza Excel zapraszamy do sekretariatu szkoły.

  Elementem koniecznym jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.