UWAGA! Szkoła Policealna!

Informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych kierunek technik administracji oraz technik BHP w Policealnej Szkole Zawodowej nie zostaną otwarte. Wszystkie osoby, które złożyły podania mogą odebrać dokumenty w godzinach pracy sekretariatu podanych na naszej stronie www.