Edukator w Ozorkowie poszukuje nauczycieli oraz wykładowców!

W związku z dynamicznym rozwojem naszych szkół 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” w Ozorkowie

oraz

Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” w Ozorkowie

poszukuje nauczycieli

 

przedmiotów w Liceum ogólnokształcącym dla Dorosłych:

  • nauczyciel języka angielskiego
  • nauczyciel chemii

 

przedmiotów zawodowych w Policealnej Szkole Zawodowej:

  • na kierunku Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

z uprawnieniami do nauczania następujących przedmiotów:

– Techniczne bezpieczeństwo pracy

– Ergonomia w procesie pracy

– Zagrożenia w środowisku pracy

– Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

– Ocena ryzyka zawodowego

– Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

– Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 

do prowadzenia kursów:

  • wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
  • kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

do prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów:

– Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

– Organizacja zajęć w placówce wypoczynku

– Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej

– Obowiązki i zadania wychowawcy grupy

– Wychowanie fizyczne i sport w trakcie wypoczynku

– Turystyka i krajoznawstwo (zajęcia kulturalno –  oświatowe)

– Zajęcia praktyczno-techniczne oraz ich cele

– Prace społeczne użyteczne oraz ich cele

– BH

– Organizacja pracy kierownika wypoczynku z personelem pedagogicznym i administracyjo – obsługowy

– Prowadzenie dokumentacji wypoczynku — obowiązujące przepisy

 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

ozorkow@ckedukator.pl

(odpowiadamy tylko na wybrane zgłoszenia)

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 606 246 740

oraz na www.ozorkow.ckedukator.pl

 

Nauka u nas odbywa się w weekendy (sobota i niedziela), 2 razy w miesiącu. Poszukujemy nauczycieli z doświadczeniem, przygotowaniem pedagogicznym, wykształceniem kierunkowym, którzy potrafią nawiązać bardzo dobry kontakt z naszymi słuchaczami i w ciekawy sposób przekażą im swoja wiedzę.